De oorsprong van narcisme

Oorspronkelijk was het Freud die begon te schrijven over narcisme en de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hij typeerde in het begin dit fenomeen als een typisch vrouwenkwaal. De gedachte hierachter was dat er een link bestond tussen narcisme en een overdreven hoog zelfbeeld. Freud zag dit hoge zelfbeeld terug bij vrouwen. Volgens Freud gebruikten vrouwen met narcisme hun partners juist om het eigen en verstoorde zelfbeeld te bevestigen.

Narcisme ook bij mannen

Vandaag de dag wijzen talloze onderzoeken uit dat narcisme niet per definitie een vrouwenkwaal. Ook mannen kampen met verstoorde zelfbeelden. Uit onderzoek blijkt dat narcisten, die kampen met een laag zelfbeeld, dit gevoel willen compenseren. Zij willen over het algemeen altijd belangrijker gevonden worden dan anderen in een groep of in een relatie. Deze gedachtegang wordt in de academische wereld ook wel de narcistische paradox genoemd.

Behandeling bij narcisme

In het verleden werden personen die lijden aan de narcisme stoornis eenzaam opgesloten . In ver doorgevoerde vormen van therapie werd getracht die personen te genezen van de stoornis. Vandaag de dag blijkt dat therapie bij narcisme wel degelijk van invloed zijn. Maar het is wel zo dat narcisten nooit helemaal veranderen. Uiteindelijk zal de narcist zelf moeten inzien dat zijn gedrag verkeerd is. Hij zal ermee moeten kunnen leven dat hij niet de beste van de wereld is. Dit alles vergt een aanpassing in het gedrag wat door velen, die ervaringen hebben met narcisten in hun omgeving, als onhaalbaar wordt verklaard.