Kan ik nog een traplift aanvragen via de WMO?

De wet maatschappelijke ondersteuning geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om hun inwoners te helpen om langer thuis te blijven wonen. Hulpmiddelen als een traplift of een aangepaste badkamer moeten het voor senioren weer mogelijk maken om veilig thuis te blijven wonen. De gemeente kan hier een persoonsgebonden budget (PGB) voor toewijzen om de kosten voor het aanschaffen van deze hulpmiddelen te verlichten. Vaak moeten deze onverwachts en op korte termijn worden aangeschaft en dat kan zorgen voor een grote financiële druk.

Wetswijziging 2015

Anno januari 2015 is het door een wetswijziging moeilijker geworden om een persoonsgebonden budget toegewezen te krijgen. Wij hebben meerdere traplift leveranciers gesproken en deze bevestigen dat het aantal trapliften dat zij plaatsen in samenwerking met de gemeente drastisch gedaald is. Ook hebben zij gemerkt dat wanneer het wel mogelijk is het proces om een PGB te krijgen erg lang is. Wanneer een traplift met spoed moet worden aangeschaft komt de bijdrage van de gemeente vaak te laat waardoor het geld door de aanvrager zelf voorgeschoten dient te worden of nog erger van de aanschaf af moet zien.

Beleid wmo verschilt per gemeente

Het is altijd aan te raden om contact op te nemen met uw gemeente wanneer u een traplift wilt aanschaffen om de mogelijkheden te bespreken. Het beleid op de wmo verschilt per gemeente daarom is de kans om een PGB toegewezen te krijgen per gemeente verschillend. U maakt meer kans wanneer uw financiële situatie zodanig is dat het voor u onmogelijk is om een traplift aan te schaffen. Ook wanneer een medische situatie er acuut voor heeft gezorgd dat u de trap niet meer goed kunt belopen is de kans groter. Bij redenen als versleten knieën wordt in de praktijk vaker aangeraden om te verhuizen.

Prijzen

Het “computer says no” beleid dat door gemeenten wordt toegepast haalt het menselijke aspect van het toewijzen van een wmo weg. In plaats van een persoonlijke benadering komt het neer op een glasharde screening waar niet tegenin kan worden gegaan. Met traplift prijzen vanaf de zesduizend euro (voor trappen met een bocht) wordt het ouderen met weinig bestedingsruimte moeilijk gemaakt om langer in hun eigen woning te blijven. Dit is in tegenstrijd met waar de wmo voor bedoeld is. Er zijn ook geen andere alternatieven. Er kan via de verzekering bijvoorbeeld niks geregeld worden voor het aanschaffen van dergelijke hulpmiddelen.

Tips aanschaffen traplift

Om toch een traplift te kunnen kopen zonder PGB kunnen de volgende tips u helpen.

  • Vraag naar de mogelijkheden om te betalen in termijnen

  • Kies voor een tweedehands traplift in plaats van een nieuw model

  • Vergelijk meerdere offertes van leveranciers

Uit onderzoek blijkt dat langer thuis wonen de voorkeur heeft van het grootste deel van de senioren. Tot de wmo op een betere manier wordt vormgegeven hopen wij dat deze tips u helpen om dit te bereiken.