Re-integratie kost soms moeite

Grote organisaties hebben over het algemeen minder moeite om personeel, wat in de ziektewet zit, te laten re-integreren. Vaak zijn er tal van mogelijkheden om het zieke personeelslid boventallig te laten meedraaien, om zodoende weer (zelf)vertrouwen en plezier in het arbeidsproces te laten krijgen. Anders wordt het wanneer een kleine organisatie, met slechts enkele werkplekken, een ziek personeelslid moet laten re-integreren. 

Re-intergratie binnen het MKB

Om re-integratie van een personeelslid succesvol te laten verlopen in het MKB zijn een aantal aspecten noodzakelijk:

  • De arbeidsrelatie tussen bedrijf en personeelslid is stabiel, waardig en positief. 
  • Er is voldoende ruimte voor het laten re-integreren van het personeelslid; m.a.w. het personeelslid zit niet in de weg, en kan zich gewaardeerd voelen. 

Zijn deze aspecten niet aanwezig, dan doet het bedrijf er verstandig aan een re-integratiebureau in te schakelen. Zij vormen als het ware een buffer tussen het bedrijf en het personeelslid. Zij zoeken samen met beide partijen naar alternatieve werkvoorzieningen, hierbij rekening houdend met de mogelijkheden en wensen van beide partijen. 

Ook in het geval van outplacement kunnen zij waardevolle verbindingen maken tussen tal van bedrijven en werknemers. Ontdekken waar talenten en kansen liggen, wat realistisch is en wat niet, dát is de kracht van het bureau.