Wat doet een mediator

Een mediator biedt hulp bij ruzies en conflicten met je wergever, om je loopbaan weer op de rit te krijgen. Hij neemt een onafhankelijke en neutrale rol aan en luistert naar beide kanten van het verhaal. Een mediator lost het probleem niet op, want dat doen de mensen zelf. De mediator zorgt er alleen voor dat er rust terugkomt en begeleidt het gehele proces om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het grootste probleem bij een ruzie is vaak dat er niet meer goed naar elkaar geluisterd wordt, en dit is precies waar een mediator voor gaat zorgen.

 

Voor wie is een mediator

Wanneer een mediator nodig is, is iets heel persoonlijks. Ieder meningsverschil, ruzie of conflict kan voor iemand een emotioneel beladen gebeurtenis zijn. Zo kan iemand al heel erg worstelen bij gespannen sferen in het gezin door een meningsverschil over bijvoorbeeld het huishouden en de taakverdeling. Een ander heeft jarenlange discussies over bijvoorbeeld voogdij voordat hij of zij merkt dat het teveel wordt. Ieder meningsverschil dat niet wordt opgelost en blijft door sudderen, kan uitgroeien tot een ruzie of conflict. Bij iedere ruzie waar een oplossing ver weg lijkt, kan een mediator een verschil maken.

 

Een mediator inschakelen

Het Mediators Collectief heeft meerdere ervaren mediators. U kunt altijd contact met hen opnemen om te vragen of zij een uitkomst kunnen bieden. Een mediator inschakelen kan voor ieder soort conflict!