Het verschil tussen een gehoortest en een online gehoortest

Hoewel het uitvoeren van een gehoortest thuis aantrekkelijk kan lijken, moet je er toch mee opletten. Een online gehoortest zal nooit zo accuraat zijn als een test uitgevoerd door een audioloog. Deze zal je ook vragen stellen over je medische verleden en je huidige medische toestand. Vele factoren kunnen immers je gehoor beïnvloeden. Om je gehoor compleet te kunnen evalueren, moet de audioloog toegang hebben tot je oren, om te onderzoeken of er zich in je oren geen obstructies bevinden die een negatieve invloed hebben op je gehoor. Dit belangrijk deel van een onderzoek is natuurlijk online niet mogelijk. bron: https://www.vanboxtelhoorwinkels.nl/

Houd rekening met omgevingsgeluid

Bijkomend zijn er ook voorwaarden op het vlak van omgevingsgeluid om een kwaliteitsvolle gehoortest te kunnen uitvoeren. Deze zijn bijna enkel te bereiken in speciaal daarvoor ontworpen ruimten waar een audioloog over beschikt. Bij een online test is het belangrijk dat er haast geen enkel achtergrondgeluid is dat de test op welke manier dan ook kan beïnvloeden.

Waar exact zit het probleem?

Bovendien bestaan er strikte audiologische normen voor de kalibratie van hoofdtelefoons of oortelefoons, die niet bestaan voor je computer thuis. Het gevolg is dat de testresultaten van iemand op dezelfde computer met verschillende soorten hoofdtelefoons/oortelefoons vaak verschillen.

Een online gehoortest waarbij oortelefoons gebruikt worden meet enkel één aspect van het gehoorsysteem door geluid dat het oorkanaal binnenkomt. Dit type van testing meet de gehoor sensitiviteit bij een persoon, waarbij bepaald wordt of er gehoorverlies is en of dat je gehoor overeenkomt met de ‘standaard’. In geval van gehoorverlies, kan deze test echter niet bepalen waar dat verlies exact plaatsvindt. M.a.w. er kan overal in het oor een probleem zijn.

Gespecialiseerde apparatuur

Om een adequate gehoortest uit te voeren, heeft men gespecialiseerde apparatuur nodig om zo het gehoor correct te kunnen evalueren. Een voorbeeld daarvan is een speciale headset die geluid kan meten dat doorgegeven wordt door botten. Deze apparatuur heb je natuurlijk niet zelf bij je thuis beschikbaar voor een online test. Enkel op deze manier kan men bepalen of het gehoorverlies medisch kan behandeld worden of door middel van amplificatie.